Proces zawierania umowy

* Nie dotyczy zakupu w programie MdM.