WZORY PATENTOWE

Ochrona Wzorów Przemysłowych 

 

Ochrona Wzorów Przemysłowych Budowli Architektonicznych przez Urząd Patentowy RP:

  • Wzór dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej (dwa lokale mieszkalne w każdym segmencie) obięty ochroną pod numerem Wp.21856.
  • Wzór budynków w zabudowie szeregowej (dwa lokale mieszkalne w każdym segmencie) obięty ochroną pod numerem Wp.22689.